Náš tým

 
MUDr. Zita Vosecká, dříve Čermáková, všeobecná praktická lékařka.
 
          Pochází z Kralup nad Vltavou, kde studovala základní školu a gymnázium a aktivně hrála basketbal do roku 2018. Vystudovala 1. Lékařskou Fakultu Univerzity Karlovy v Praze s úspěšným zakončením dne 12.6.2012. V průběhu studia absolvovala masérský kurz - sportovní a rekondiční masáže. Od října 2012 získala rezidenční místo na akreditovaném pracovišti pod záštitou školite MUDr. Otto Herbera. Po dobu tříletého vzdělávání v tomto oboru pracovala nejvíce času na interním oddělení Nemocnice Milosrdných sester Karla Boromejského v Praze, kde získala velmi cenné zkušenosti. Dále absolvovala tzv. kolečko po všech možných oborech medicíny zakončené prací praktického lékaře po dobu jednoho a půl roku u pana doktora Herbera. Každoročně zastupovala paní doktorku Pavlu Hettychovou v době dovolené. Atestovala v oboru všeobecné praktické lékařství dne 3.11.2015. Dne 1.4.2016 získala od České lékařské komory Diplom celoživotního vzdělávání. Po dobu mateřské dovolené ordinuje úterky. 
Červenec 2022 ordinuji pondělí až čtvrtek.
 
 
 
MUDr. Petra Hlaváčová, všeobecná praktická lékařka.
 
Studovala na 3. Lékařské Fakultě Univerzity Karlovy v Praze, je atestovaná lékařka v oboru všeobecné praktické lékařství. V naší ordinaci pracuje pátky. 
 
MUDr. Marcela Uličná
 
Studovala 1.LF UK v Praze, promovala v roce 2012. Pracovala ve FN Motol na ARO, současně jezdí u záchrannné služby jako lékař. V naší ordinace od 13/9/2022 pracuje úterky. 
 
 
 
Petra Čápová, zdravotní sestra.
 
          Vystudovala zdravotnickou školu na Kladně - obor všeobecné sestra. Po škole nastoupila na JIP chirurgie v Nemonici Na Bulovce, dále pracovala v Nemocnici Na Homolce na neurochirurgické jednotce intenzivní péče. Po mateřské dovolené zvolila ambulantní sektor, a to kožní, psychiatrickou a oční ambulanci v Kralupech nad Vlt. Posledním zaměstnáním byla ordinace praktického lékaře s velkým podílem pracovně lékařské péče. Mimo jiné vlastní licenci masérky.