Vyšetření praktickým lékařem

  • Diagnosticko terapeutické služby - zaměřené na konkrétní zdravotní problém a jeho řešení.

  • Preventivní prohlídky hrazené zdravotními pojišťovnami - jednou za dva roky máte nárok na preventivní prohlídku, která zahrnuje vyšetření moči, nad 40 let věku 1x za 4 roky natočení EKG, odběr krve na určení hladiny cholesterolu a cukru v 30ti, 40ti letech a dále dle rizik a výsledků, nad 45 let by měly ženy jít na mamograf (vyšetření prsou), nad 50 let vyšetření stolice na skryté krvácení (prevence nádoru střev) jednou za rok do 55 let věku, od 55 let lze pokračovat testem na krvácení do stolice 1x za 2 roky a nebo vyšetřit střevo koloskopií a při negativním výsledku dalších 10 let nemusíte podstupovat další vyšetření (v případě, že nemáte obtíže)

  • Vstupní a preventivní prohlídky do zaměstnání - řídíme se dle rizik spojených s výkonem povolání, zaměstnanci jsou dle určení zaměstnavatele ve spolupráci s hygienou řazeny do kategorií. Zaměstance v kategorie 1, neboli nejméně rizikové, může vstupní a preventivní prohlídky vykonávat praktický lékař, u kterého jsou registrovaní. V případě kategorie 2-4 musí pracovně lékařské služby vykonávat lékař, s kterým má firma (zaměstnavatel) smlouvu. 

  • Laboratorní odběry v ordinaci - odběry ze žíly vykonává zdravotní sestra v ordinaci od 7,00 do 8,00, nejlépe po předchozím objednání. Pacient přichází nalačno, respektive po napití čisté vody. V akutním případě odběry indikované lékařkou lze provézt i v průběhu dne. Snažíme se urychlovat diagnostiku, proto máme přístroje, které vyhodnotí různé parametry z krve rovnou v ordinaci , a to vpichem do prstu, tedy s minimální zátěží pro pacienta. Jedná se o laboratorní ukazatel zánětu, CRP (C- reaktivní protein), který nám rovnou v ordinaci určí při pochybnostech, zda jde o virový či bakteriální zánět, neboli zda nejsou či jsou indikována antibiotika. Další metodou odebíranou z prstu z kapilární krve je test na adekvátní ředění krve u pacientů užívající lék Warfarin. Jedna se o test INR, neboli Quick. Proto pacienti užívající Warfarin již nemusí chodit na odběr ze žíly. 

  • Očkování -  během preventivních prohlídek sledujeme očkování proti tetanu, které se přeočkovává po 10-15 letech, nad 60 let po 10ti letech. 

  • Máme možnost sledovat pacienty s cukrovkou 2. typu, kteří nemají inzulín.

  • Kvalitní péči Vám zajistíme s pomocí zdravotnických přístrojů.

EKG 
CRP (C- reaktivní protein
INR neboli Quick 
FOB neboli TOKS (test na okultní, neboli skryté krvácení do stolice) 
Strept test 
24 hod. monitorování krevního tlaku neboli "tlakový Holter"
ABI (ankle- brachial index), index kotník paže