Závodně preventivní služby

Provádíme vstupní, periodické, mimořádné či výstupní prohlídky do(ze) zaměstnání.

Zaměstnanci jsou řazeny do 4 kategorií. U kategorii 1 může lékařské prohlídky  vykonávat všeobecný praktický lékař, u kterého zaměstnanec registrován. U lidí ve skupině 2, 2R (riziková), 3 a 4 musí závodní péči zajistit smluvní lékař, tedy praktický lékař, který má s firmou smlouvu.

Rizika spojená s výkonem povolání určuje zaměstnavatel ve spolupráci s hygienickým úřadem. 

Periodické prohlídky hradí zaměstnavatel. Vstupní prohlídku si častěji uchazeč o zaměstnání hradí sám, po zkušební době by mu měla být prohlídka uhrazena zaměstnavatelem.

Ceny jsou různé, dle rizik spojených s povoláním a nutnosti specifických vyšetření.

Po lidech neregistrovaných v naší ordinaci je nutné vyžadovat  výpis ze zdravotní dokumentace od registrujícího lékaře. Dle zákona musíme tento výpis požadovat při každé prohlídce.

V případě zájmu o vykonávání závodně preventivní služby nás kontaktujte.